Adatvédelmi Nyilatkozat

Szolgáltató adatai

Neve: ELEMENTAL TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, levelezési cím: 1115 Budapest, Etele út 36/b. 1./11.
Adószám: 23464069-2-43
Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-966762 Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál
Bankszámlaszám: OTP Bank, 11742173-20163862-00000000
Szerződéskötés nyelve: Magyar
Elektronikus Ügyfélszolgálat: in@qwkodwqkimmunrendszer.com
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36/20-289-52-50

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapokon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a www.immunrendszer.com ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 2. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

A www.immunrendszer.com honlap használatával Ön (Megrendelő), mint Felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.
A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató következő, azonosításához szükséges adatokat rögzíti a Megrendelőről:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Elektronikus levelezési cím
 • Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

 • Egyéb közlendő
 • Számlázási név és cím

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Szállító és esetleges Megbízottja rendelkezésére:

 • Megrendelő neve
 • A teljes szállítási cím
 • Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok, stb.)
 • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt
 • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége

A Szolgáltató és megbízott Szállító, illetve annak esetleges Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti!

Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a Szolgáltató a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra is kerülő, bizonylatokon szereplő név, cím, szállítási cím, telefonszám adatok. Ezeket az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő. A megadott adatok törlését a kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeinken lehet kérni.

Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a megrendelés adataival együtt a szolgáltató a következő adatkezelők felé továbbítja:
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) – a kiszállítás teljesítése céljából
 • PENOK BT (1119 Bp., Petzvál J. u. 56.). – könyvvizsgálói, könyvelői feladatának ellátása céljából, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 43. § alapján.
Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Megadott személyes adatait a Megrendelő e-mailben vagy a Webshop felületén keresztül jelszavas megerősítéssel bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti regisztrációját.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. §). A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Szolgáltató a honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket elsősorban a szerverszolgáltatást nyújtó partnere szervertermében végzi. Szervere a Budapest, XIII. Victor Hugo u. 18-22. cim alatt találhatók. Az adatkezelő a személyes adatokat 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.
A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése nyomtatható formában

ELEMENTAL TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság

2011. augusztus

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Tipp!

20.000 Ft,- összeg feletti megrendelések esetén a házhoz szállítás díját elengedjük!Keresés


A megrendelés menete

 1. termék(ek) kiválasztása,
  kosárba helyezés
 2. darabszámok beállítása
 3. ÁSZF elfogadása,
  vásárlás befejezése
 4. szállítási adatok ellenőrzése
 5. rendelés feladása,
  visszaigazoló e-mail fogadása.


Látogassa meg a Immunrendszer.com webüzletet a ShopManian

x